Häger Soft
gifs/hägercare2 30aar

... ladda ner program här :
HÄGER SHAKE AWAKE FÖR (FOR) PC - WINDOWS

download
Klicka eller Höger Klicka med musen på bilden
Välj .... Spara mål som .....

Unzip filen "hagersaw.zip"
Filerna installeras i en folder "HägerSaW"
Öppna foldern och
1. Kör AddDSfont.exe för att installer DS-DIGIB font
2. Kör HägerSaW.exe

Filerna ;
"!HSaWstart.txt" innehåller startposition
"AlarmSaW.txt" innehåller alarm-tider

F1 visar fler funktioner

Click or Right click on your mouse
Choose .... Save Target As...

Unzip the file "hagersw.zip"
It will install in a folder "HägerSaW"
Open the folder and
1. Run AddDSfont.exe to install DS-DIGIB font
2. Run HägerSaW.exe

The files :
"!HSaWstart.txt" contains start position
"AlarmSaW.txt" contains alarm-times

F1 show more functionsSTREAMING WE BRADIO & FOLDER PLAY FOR PC

ssp2
Klicka eller Höger Klicka med musen på bilden
Välj .... Spara mål som .....

Unzip filen "12FreeRadio.zip"
Filerna installeras i en folder "HägerSaW"

12FreeRadioSSP.exe är web radio och folder spelare.
12FreeWRec.exe är wave recorder program.
12FreeMP3 and 12FreeFLAC är encoding program.

!Radiostart.txt har start postion för radio spelaren.
!keys.txt innehåller de 8 direct knapparna för web radio.
!WRecstart.txt har start postion för recorder.
!tzone.txt har tiden för den andra tidzonen.

F1 visar fler funktioner


Right click on the mouse over picure.
Choose SAVE TARGET AS .....

Unzipt the file : 12FreeRadio.zip.
The files will be installed in folder : !12FreeRadio

12FreeRadioSSP.exe is the radio and shuffle play program.
12FreeWRec.exe is the wave recorder program.
12FreeMP3 and 12FreeFLAC is encoding programs.

!Radiostart.txt is needed for startup postion of the radio program.
!keys.txt is needed for the 8 direct radio keys.
!WRecstart.txt is needed for startup postion of the recorder.
!tzone.txt is needed for the second time zone.

F1 show more functions