gifs/hägercare2 th-300

....... HÄGER Care Alert :
Väckare med vibrator och blixt 300 HÄGER SHAKE AWAKE
AUTO SNOOZE för säker väckning.
Stark XENON STROBO BLIXT blixt och vibrator.
Jumbo LED display.
Volym och ton kontroll.
Vibrator med lång sladd.
9V batteri för tid backup (inte medsänt).
AC adaptor included.

***** BÄST I TEST ! *****
HÄGER SHAKE AWAKE
AUTO SNOOZE for sure awakening.
Strong XENON STROBO FLASH and vibrator.
Jumbo LED display.
Volume and tone controls.
Vibrator with long cord.
9V battery for time backup (not included).
AC adaptor included.

***** BEST IN TEST ! *****
Super ringer & blixt 800 HÄGER ALERT PLUS
Stor XENON STROBO BLIX och stark ringer.
Över 100 dB ringsignal.
Volym och ton kontroll.
Valmöjlighet för bara BLIXT.
AC adaptor medföljer.
HÄGER ALERT PLUS
Big XENON STROBO FLASH and strong ringer.
Over 100 dB ringsignal.
Volume and tone contros.
Switch for only FLASH.
AC adaptor included.
Vibrerande armbandsur vw008

HÄGER VIBR8
Vibrerande och ljudande när alarm.
Stor LED display.
8 dagliga repeterande alarm.
Alarmtider lätta att ställas in
Enkel att sköta.

HÄGER VIBR8
Vibrating and sounding when alarm.
Big LED display.
8 dayly repeating alarms.
Easy alarm settings.
Easy handeling.
Vibrerande armbandsur vw008 HÄGER GOOD VIBRATIONS
Vibrerande och ljudande när alarm.
Stor LED display.
8 dagliga repeterande alarm kan lätt ställas in
Enkel att sköta.
HÄGER GOOD VIBRATIONS
Vibrating and sounding when alarm.
Big LED display.
8 dayly repeating alarms.
Easy alarm settings.
Easy handeling.