gifs/häger1985 al

..... HÄGER ALERT PLUS :
HÄGER ALERT PLUS - bild
800
HÄGER ALERT PLUS

Stor STROBO BLIX och stark ringer.
Över 100 dB ringsignal.
Volym och ton kontroll.
Valmöjlighet för bara BLIXT.
AC adaptor medföljer.
HÄGER ALERT PLUS

Big STROBO FLASH och strong ringer.
Over 100 dB ringsignal.
Volume and tone contros.
Switch for only FLASH.
AC adaptor included.
--------
973
Box - bild
top
Box - bild
bot


Manual 800